Betöltés...

A scenecon.hu Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A jelen weboldalon található Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a scenecon.hu címen elérhető scenecon.hu weboldalunk Ön általi használatát.

Kiskorúak vagy 18 éven aluli személyek nem használhatják ezt a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

Az Ön tulajdonában lévő tartalom kivételével a jelen Feltételek értelmében a scenecon.hu és/vagy licencadói a jelen Webhelyen található összes szellemi tulajdonjog és anyag tulajdonosa.

Ön csak a webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Kifejezetten korlátozva van a következők mindegyikében:

A Webhely bizonyos területeihez Ön nem férhet hozzá, és a scenecon.hu továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely bármely területéhez, bármikor, abszolút belátása szerint. Bármilyen felhasználói azonosító és jelszó, amellyel ehhez a Webhelyhez rendelkezik, bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartást.

Az Ön tartalma

A Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeiben az "Ön tartalom" bármely hang-, videó-szöveg, kép vagy egyéb anyag, amelyet a Webhelyen való megjelenítésre választ. Az Ön Tartalmának megjelenítésével Ön nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető licencet ad a scenecon.hu számára, hogy felhasználja, reprodukálja, adaptálja, közzéteszi, lefordítsa és terjeszti bármely és minden médiában.

Tartalmának a sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait. A scenecon.hu fenntartja a jogot, hogy az Ön Tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa erről a webhelyről.

Nincs garancia

Ez a Weboldal „ahogy van”, minden hibával együtt, és a scenecon.hu semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Webhellyel vagy a Weboldalon található anyagokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően, ezen a Webhelyen semmi sem értelmezhető tanácsként.

A felelősség korlátozása

A scenecon.hu, sem annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő dologért, függetlenül attól, hogy ez a felelősség szerződésben áll fenn. A scenecon.hu, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a Weboldal használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezúton a lehető legteljesebb mértékben kártalanítja a scenecon.hu-t a jelen Feltételek bármely rendelkezésének Ön általi megsértésével kapcsolatban felmerülő felelősségek, költségek, követelések, kereseti okok, károk és költségek ellen. .

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul az alkalmazandó törvények értelmében, az ilyen rendelkezéseket törölni kell, anélkül, hogy ez érintené a jelen Szerződés többi rendelkezését.

A feltételek változata

A scenecon.hu bármikor felülvizsgálhatja a jelen Feltételeket, ha jónak látja, és a Webhely használatával Öntől elvárható, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a Feltételeket.

Hozzárendelés

A scenecon.hu előzetes értesítés nélkül engedményezheti, átruházhatja és alvállalkozásba adhatja jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Teljes szerződés

A jelen Feltételek alkotják a teljes megállapodást a scenecon.hu és Ön között a jelen Webhely Ön általi használatára vonatkozóan, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.